Fraudebeleid Guis Assuradeuren

Fraudebeleid
Verzekeren is gestoeld op wederzijds vertrouwen en Guis Assuradeuren heeft vertrouwen in haar klanten. Toch zijn er helaas mensen die dit vertrouwen beschamen. Bijvoorbeeld mensen die bij een schade meer claimen dan werkelijk het geval is, die een andere voorstelling van zaken geven of die bewust een nota vervalsen. Frauderend gedrag verhoogt de druk op de premies. Dat is niet alleen merkbaar voor die enkele frauderende klant, maar vooral ook voor het overgrote deel van onze klanten: mensen die welwillend zijn en nooit frauderen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Guis Assuradeuren wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid misstanden aanpakken, zodat zij de producten voor andere verzekerden betaalbaar kan houden. Guis Assuradeuren neemt daarom preventief maatregelen om verzekeringsfraude te voorkomen en te beheersen.

Fraudeprotocol
Ook vanuit het Verbond van Verzekeraars wordt fraude actief aangepakt. In 1999 hebben onze verzekeraars het fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars ondertekend. Hiermee verplichten zij ons ertoe een actief beleid te voeren ter voorkoming van fraude.

Wat betekent dit voor u?
Wanneer u als verzekerde niet fraudeert, zult u niets merken. Voor klanten die frauderen, is dat natuurlijk anders. Wanneer Guis Assuradeuren een geval van verzekeringsfraude vermoedt, wordt een onderzoek ingesteld. In dat geval wordt altijd contact opgenomen met de klant. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek kunnen maatregelen worden genomen, zoals:

  • een geclaimde schade niet of slechts gedeeltelijk vergoeden;
  • onterecht uitgekeerde schade terug laten betalen;
  • extra gemaakte kosten (bijvoorbeeld de onderzoekskosten) in rekening brengen bij de klant;
  • opname in het Incidentenregister dat uitsluitend inzichtelijk is voor de medewerkers van de afdeling Speciale Zaken en de coördinator fraudebeheersing;
  • melding bij enkele instanties waar de verzekeraars van Guis Assuradeuren bij zijn aangesloten, zoals het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Informatie Systeem (CIS) van de verzekeringsmaatschappijen;
  • aangifte bij de politie.

Terugvorderen kosten bij fraude
Voor de interne onderzoekskosten geldt bij schadeclaims een standaard schadevergoeding van € 532. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop het standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Daarnaast kunnen wij als er bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude, interne kosten ad. €101,- in rekening worden gebracht.
Meer informatie over SODA vind je op www.so-da.nl